2239

Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος  σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Σκαφών Κλάσης J/24, και την Ε.Ι.Ο./Ε.Α.Θ. διοργανώνει τον αγώνα σκαφών κλάσης J24  ΄ΝΟΕ΄.  Οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 20/05/2017 έως και 21/05/2017 στο Φαληρικό Όρμο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  , ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ